Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 3 trang 94 SGK Lịch sử 11. Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu về quá trình xâm chiếm Châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9 - 1939 đến tháng 6 - 1941).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 93, 94 để trả lời.

Lời giải chi tiết

 * Niên biểu quả trình xâm chiếm châu Âu của phát xít Đức (từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài