Lập niên biểu về những sự kiện chính của lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945)

Giải bài tập 1 trang 104 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Lập niên biểu về những sự kiện chính của Lịch sử thế giới hiện đại (phần từ năm 1917 đến năm 1945).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào kiến thức đã học để lập bảng.

Lời giải chi tiết

Thời gian

Sự kiện

Diễn biến chính

Kết quả, ý nghĩa

Nước Nga – Liên Xô

Tháng 2-1917

Cách mạng dân chủ tư sản

- Tổng bãi công chính trị ở Pê-tơ-rô-grát.

- Khởi nghĩa vũ trang.

- Lật đổ chế độ Nga hoàng.

- Hai chính quyền song song tồn tại.

- Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

Tháng 10-1917

Cách mạng tháng Mười

- Đêm 24-10, các đội Cận vệ đỏ nhanh chóng chiếm được các vị trí then chốt ở Thủ đô.

- Đêm 25-10, quân khởi nghĩa chiếm Cung điện Mùa Đông. Toàn bộ Chính phủ tư sản lâm thời bị bắt.

- Lật đổ chính phủ tư sản lâm thời.

- Mở ra một kỉ nguyên mới trong lịch sử nước Nga.

- Làm thay đổi cục diện chính trị thế giới.

- Cổ vũ và để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho cách mạng thế giới.

Các nước tư bản chủ nghĩa

1929 - 1933

Khủng hoảng kinh tế thế giới

- Bùng nổ ở nước Mĩ sau đó lan ra toàn bộ thế giới tư bản, trầm trọng nhất là năm 1932.

- Để lại nhiều hậu quả trên tất cả các lĩnh vực.

- Chủ nghĩa phát xít ra đời, đe dọa hòa bình an ninh thế giới.

Các nước châu Á

1918 - 1939

Phong trào đấu tranh giành độc lập ở các nước châu Á

- Phong trào đấu tranh giành độc lập phát triển mạnh mẽ ở các nước.

- Các Đảng Cộng sản ra đời lãnh đạo phong trào cách mạng.

- Đều thất bại, nhưng đã góp phần làm lung lay hệ thống cai trị của chủ nghĩa thực dân.

Chiến tranh thế giới thứ hai

1939 - 1945

Chiến tranh thế giới thứ hai

- Từ tháng 9-1939 đến tháng 6-1941, chiến tranh bùng bổ và lan rộng ở châu Âu.

- Từ tháng 6-1941 đến tháng 11-1942, chiến tranh lan rộng khắp thế giới.

- Từ tháng 11-1942 đến tháng 8-1945, phe Đồng minh phản công. Chiến tranh kết thúc.

- Chiến tranh kết thúc với thất bại của Đức, I-ta-li-a, Nhật Bản.

- Thắng lợi thuộc về các dân tộc trên thế giới với Liên Xô, Mĩ, Anh là lực lượng trụ cột.

- Chiến tranh để lại những hậu quả vô cùng nặng nề đối với nhân loại.

 Loigiaihay.com

Quảng cáo

2k7 Tham gia ngay group chia sẻ, trao đổi tài liệu học tập mễn phí

close