Lập chương trình cho hoạt động phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Quảng cáo

Đề bài

Lập chương trình cho hoạt động phát thanh tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Con dựa vào bài văn để xây dựng hoạt động dựa trên ba nội dung chính sau.

- Mục đích.

- Phân công chuẩn bị.

- Chương trình cụ thể.

Lời giải chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH VỀ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY

(Lớp 5C, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo)

   I. Mục đích

   - Tuyên truyền, vận động học sinh có ý thức phòng cháy, chữa cháy trong cuộc sống.

   - Học sinh tham gia các hoạt động tập thể.

   II. Phân công chuẩn bị

   - Nội dung phát thanh: Lớp trưởng Huy Hoàng, Chi đội trưởng Quỳnh Thư.

   - Phát thanh viên: Quỳnh Nga.

   - Văn nghệ: Lớp phó Văn – Thể - Mĩ Hồng Vân.

   III. Chương trình cụ thể

  - Đăng kí nội dung phát thanh: Chi đội trưởng Quỳnh Thư đăng kí với tổng phụ trách ngày 01/4/2013.

  - Phát thanh ngày 05/4/2013 (Quỳnh Nga đọc chương trình phòng cháy chữa cháy. Hồng Vân đơn ca bài Mái trường mến yêu).

Quảng cáo
close