Khi đèn trong hộp chưa sáng, bạn có nhìn thấy vật không?

Khi đèn trong hộp chưa sáng, bạn có nhìn thấy vật không?

Quảng cáo

Đề bài

Trong hình vẽ dưới đây, bạn học sinh đang nhìn vào khe hở ở miệng của chiếc hộp, trong đó có đèn và một vật nhỏ gần đáy hộp.

- Khi đèn trong hộp chưa sáng, bạn có nhìn thấy vật không ?

- Khi đèn sáng, bạn có nhìn thấy vật không ?

- Chắn mắt bạn bằng một cuốn vở, bạn có nhìn thấy vật nữa không ?

Ta chỉ nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

Hãy dự đoán kết quả và làm thí nghiệm để kiểm tra các dự đoán của bạn.

Lời giải chi tiết

+Khi đèn trong hộp chưa sáng, ta không nhìn thấy vật.

 +Khi đèn sáng ta nhìn thấy vật.

 +Chắn mắt bằng 1 cuốn vở, ta không nhìn thấy vật nữa.

 +Mắt ta có thể nhìn thấy vật khi có ánh sáng từ vật đó truyền vào mắt.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close