Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Tóm tắt mục III. Kết cục của cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Mục 1

1. Hậu quả của chiến tranh

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe Liên Minh, gây nên thiệt hại nặng nề về người và của.

+ 10 triệu người chết.

+ 20 triệu người bị thương.

+ Chiến phí 85 tỉ đô la.

- Các nước Châu Âu trở thành con nợ của Mỹ.

- Bản đồ thế giới thay đổi.

- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.

Hậu quả của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Mục 2

2. Tính chất: Chiến tranh thế giới thứ nhất là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa.

Mục 3

3. Mở rộng: Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất đến Việt Nam:

Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất Pháp tăng cường khai thác thuộc địa và bắt binh lính người Việt.

- Việt Nam là thuộc địa của thực dân Pháp, trong khi đó Pháp tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất và chịu thiệt hại nặng nề.

- Để khắc phục hậu quả do chiến tranh gây ra Pháp tất yếu sẽ tăng cường bóc lột và khai thác thuộc địa để bù lỗ cho chiến tranh. Hơn nũa, trong quá trình tham chiến, Pháp âm mưu tăng cường bắt lính người Việt để chiến đấu nhằm lấy đó làm “bia đỡ đạn” cho người Pháp.

ND chính

- Hậu quả, tính chất của chiến tranh thế giới thứ nhất.

- Ảnh hưởng của Chiến tranh thế giới thứ nhất đến Việt Nam.

Sơ đồ tư duy về Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K8 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close