Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên

Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên

Quảng cáo

Đề bài

Kể tên các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên.

Lời giải chi tiết

Các nhóm chất dinh dưỡng mà cơ thể cần được cung cấp đầy đủ và thường xuyên:

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất bột đường

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất đạm

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều chất béo

+ Nhóm thức ăn chứa nhiều vi-ta-min, chất khoáng

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài