Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Quảng cáo

Đề bài

Kể ra những yếu tố đã có hoặc còn thiếu cần cho sự sống của chuột trong mỗi hình

Lời giải chi tiết

+ Con chuột số 1 thiếu thức ăn 

+ Con chuột số 2 thiếu nước uống 

+ Con chuột 3 đã đầy đủ mọi điều kiện sống

+ Con chuột số 4 thiếu không khí 

+ Con chuột số 5 thiếu ánh sáng 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close