Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường

Quảng cáo

Đề bài

Kể ra những yếu tố cần để một con vật sống và phát triển bình thường.

Lời giải chi tiết

Động vật cần có đủ không khí, thức ăn, nước uống và ánh sáng thì mới tồn tại, phát triển bình thường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài