Hoạt động 9 trang 156 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút. Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút.

Có bao nhiêu đường thẳng đi qua hai điểm cho trước ?

Lời giải chi tiết

Cách vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B cho trước bằng cách dùng thước và bút:

- Đặt cạnh thước đi qua hai điểm A và B

- Dùng đầu bút vạch theo cạnh thước có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm cho trước.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close