Hoạt động 8 trang 117 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Tính và so sánh các cặp kết quả sau :

Quảng cáo

Đề bài

Tính và so sánh các cặp kết quả sau :

  \(\left( { - 1} \right) + \left( { - 3} \right)\) và \(\left( { - 3} \right) + \left( { - 1} \right)\).

  \(\left( { - 4} \right) + \left( { + 8} \right)\) và \(\left( { + 8} \right) + \left( { - 4} \right)\).

  \(\left( { - 7} \right) + \left( { + 6} \right)\) và \(\left( { + 6} \right) + \left( { - 7} \right)\).

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

* \((-1) + (-3) = -4; (-3) + (-1) = -4\)

Vậy \((-1) + (-3) = (-3) + (-1)\)

* \((-4) + (+8) = 4; (+8) + (-4) = 4.\)

Vậy \((-4) + (+8) = (+8) + (-4)\)

* \((-7) + (+6) = -1; (+6) + (-7) = -1.\)

Vậy \((-7) + (+6) = (+6) + (-7)\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close