Hoạt động 6 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 6 trang 136 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Quảng cáo

Đề bài

Thực hiện các phép tính ở các ô trống, rồi so sánh kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ :

a

b

a.b

b.a

4

7

 

 

5

(-3)

 

 

(-4)

6

 

 

(-2)

(-9)

 

 

 

Lời giải chi tiết

a

b

a.b

b.a

4

7

28

28

5

(-3)

-15

-15

(-4)

6

-24

-24

(-2)

(-9)

18

18

Kết quả tương ứng của hai cột màu xanh và màu đỏ bằng nhau.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close