Hoạt động 5 trang 81 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt a, b, c như hình 9.

Quảng cáo

Đề bài

Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài ba cạnh lần lượt a, b, c như hình 9.

Đặt \(\widehat {ABC} = x;\widehat {ACB} = y\).

Tính tỉ số lượng giác của các góc x và y theo a, b, c rồi so sánh.

SO SÁNH

 

GHI KẾT QUẢ

x

\(y = {90^o} - x\)

 

sinx

cosy

 

cosx

siny

 

tanx

coty

 

cotx

tany

 

 

Lời giải chi tiết

SO SÁNH

 

GHI KẾT QUẢ

x

\(y = {90^o} - x\)

 

sinx

cosy

sinx = cosy

cosx

siny

cosx= siny

tanx

coty

tanx= coty

cotx

tany

cotx= tany

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài