Hoạt động 4 trang 56 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 56 Tài liệu Dạy – học Vật lí 9 tập 1.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy quan sát hoặc thực hiện thí nghiệm và nêu nhận xét.

Mắc mạch điện như sơ đồ hình H8.8, Đ là bóng đèn nhỏ đã biết hiệu điện thế định mức và công suất định mức. Đóng công tắc K, điều chỉnh biến trở để số chỉ của vôn kế (cho biết hiệu điện thế hai đầu bóng đèn) bằng hiệu điện thế định mức của đèn. Quan sát và ghi nhận lại số chỉ của ampe kế để biết cường độ dòng điện qua đèn.

Thực hiện lại thí nghiệm với một bóng đèn có công suất định mức khác.

Trong một lần thí nghiệm người ta ghi nhận được số liệu từ thí nghiệm như bảng 1 sau đây.

Bảng 1.

Lần thí nghiệm

Các giá trị định mức của đèn

Cường độ dòng điện qua đèn I (A)

Công suất P (W)

Hiệu điện thế U (V)

Với bóng đèn Đ1

3

6

0,5

Với bóng đèn Đ2

6

6

1,0

Hãy tính UI đối với mỗi đèn và so sánh tích này với công suất định mức của đèn.

Lời giải chi tiết

- Tích UI bằng với công suất định mức của đèn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close