Hoạt động 4 trang 53 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Nêu những việc em mong muốn làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân

Quảng cáo

Đề bài

Nêu những việc em mong muốn làm để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc người thân

    .......................................................................................................................

    .......................................................................................................................

    .......................................................................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em của em cần em giúp đỡ điều gì?

- Em có thể làm được công việc đó hay không?

Lời giải chi tiết

- Nhổ tóc bạc giúp bà

- Trông em phụ mẹ

- Đấm lưng cho bố

loigiaihay.com

Quảng cáo
close