Hoạt động 4 trang 156 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 4 trang 156 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Nhận xét kết quả của phép đo.

Với mỗi loại nguồn điện, em hãy cho biết số chỉ của vôn kế bắng, xấp xỉ hay lớn hơn nhiểu, nhỏ hơn nhiều so với số vôn ghi trên vỏ nguồn điện.

Lời giải chi tiết

Số vôn ghi trên mỗi nguồn điện bằng giá trị hiệu điện thế giữa hai cực của nó khi chưa mắc vào mạch.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Xem thêm tại đây: Chủ đề 23: Hiệu điện thế
Gửi bài