Hoạt động 4 trang 133 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Gọi d là khoảng cách từ tâm đường tròn (O ; R)

Quảng cáo

Đề bài

Gọi d là khoảng cách từ tâm đường tròn (O ; R) đến đường thẳng a. Hãy điền vào bẳng tóm tắt sau :

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức giữa d và R

Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

 

 

Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

 

 

Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

 

 

 

Lời giải chi tiết

Vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn

Số điểm chung

Hệ thức giữa d và R

Đường thẳng và đường tròn cắt nhau

2

\(d < R\)

Đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau

1

\(d = R\)

Đường thẳng và đường tròn không giao nhau

0

\(d > R\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài