Hoạt động 3 trang 57 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hoàn thành bảng dự kiến sắp xếp đồ dùng trong nhà của em

Quảng cáo

Đề bài

Hoàn thành bảng dự kiến sắp xếp đồ dùng trong nhà của em:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em mong muốn những đồ dùng nào của em sẽ được sắp xếp gọn gàng. Em cảm thấy sắp xếp chúng thế nào là hợp lý nhất?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close