Hoạt động 3 trang 55 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy viết cách xử lý tình huống của em

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết cách xử lý tình huống của em

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhìn vào mỗi bức tranh, em thấy các nhân vật trong đó đang gặp phải vấn đề gì? Nếu em là các bạn nhỏ ấy, em sẽ xử lý như thế nào để tốt nhất?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close