Hoạt động 2 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 72 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Trên mỗi âm thoa ta thấy có ghi một con số, ví dụ trên một âm thoa ta thấy ghi con số 440. Con số này có ý nghĩa thế nào ?

Hình H10.7 mô tả số dao động của âm thoa đo được trong thời gian 0,05s.

 

Em hãy tính tần số dao động của âm thoa này và so sánh với số ghi trên thâm âm thoa.

Lời giải chi tiết

Trên mỗi âm thoa ta thấy ghi một con số, ví dụ trên một âm thoa ta thấy ghi con số 440. Con số này có nghĩa là tần số của âm thoa đó là 440Hz.

Ở hình H10.7 ta đếm được 22 dao động trong 0,05s.

Suy ra 1s âm thoa thực hiện được 440 dao động.

Nên tần số dao động của âm thoa là 440Hz.

Nhận xét: Âm do mỗi âm thoa phát ra có một tần số xác định tần số này thường được ghi trên thân âm thoa.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close