Hoạt động 2 trang 69 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy xử lí tình huống sau: Nếu là Lan, em sẽ:

Quảng cáo

Đề bài

Hãy xử lí tình huống sau:

 

Nếu là Lan, em sẽ: ..............................

.........................................................

.........................................................

Vì: ....................................................

.........................................................

.........................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy các bạn nhỏ trong tranh đang diễn tập tình huống gì? Tình huống đó có nguy hiểm không?

- Em sẽ làm gì trong tình huống ấy để tránh khỏi nguy hiểm? Vì sao em làm vậy?

Lời giải chi tiết

Nếu là Lan, em sẽ không nhận món quà. Sau đó em sẽ báo ngay với người lớn việc mình vừa bị người lạ tiếp cận. 

Vì: Em không biết người lạ đó là người tốt hay xấu. Em có thể sẽ gặp nguy hiểm nếu tiếp xúc hoặc chú gấu từ họ.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close