Hoạt động 2 trang 69 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập - So sánh a với tổng b’ + c’.

Quảng cáo

Đề bài

( Một cách khác để chứng minh định lí Pythagore )

 

-   So sánh a với tổng b’ + c’.

-   Hãy cộng hai đẳng thức (1) và (2) sau đây, rồi rút gọn và nêu nhận xét :

Lời giải chi tiết

- So sánh a với tổng b’ + c’.

\(a = b' + c'\)

-  Hãy cộng hai đẳng thức (1) và (2) sau đây, rồi rút gọn và nêu nhận xét :

\(\begin{array}{l}{b^2} = a.b'\left( 1 \right)\\{c^2} = a.c'\left( 2 \right)\end{array}\)

\({b^2} + {c^2} = a.b' + a.c' = a(b' + c')\)\(\, = a.a = {a^2}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài