Hoạt động 2 trang 67 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy xử lí các tình huống dưới đây:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy các bạn trong hai tình huống trên đang gặp mâu thuẫn gì? Vì sao lại có sự mâu thuẫn đó?

- Nếu là em, em sẽ nói với bạn thế nào để cả hai cùng vui?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close