Hoạt động 2 trang 65 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy viết vào hình trái tim tên những người bạn đã giúp đỡ em giải quyết mâu thuẫn với bạn bè khi em không thể tự giải quyết.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy viết vào hình trái tim tên những người bạn đã giúp đỡ em giải quyết mâu thuẫn với bạn bè khi em không thể tự giải quyết.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nhớ lại những lần tranh cãi ở lớp, ở trường (khi em và bạn cùng nghĩ 1 món đồ là của mình, khi chọn đồ mà em và bạn cùng thích một thứ, ...) ai đã giúp em hòa giải những lúc ấy? 

Ghi lại tên bạn đó và các ô dưới dây nhé!

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close