Hoạt động 2 trang 61 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Vẽ chân dung và giới thiệu người bạn thân của em

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ chân dung và giới thiệu người bạn thân của em.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

+ Em hãy chọn một người bạn mà em yêu quý nhất. Sau đó vẽ hình bạn và giới thiệu bạn cho mọi người nghe.

+ Bạn có điểm nào đáng yêu ở ngoại hình?

+ Bạn thích gì nhất?

+ Bạn có đức tính nào mà em thích nhất? (trung thực, dũng cảm, có trách nhiệm...)

+ Em và bạn đã cùng nhau có kỉ niệm chung nào khiến em nhớ mãi không? Em hãy kể ra.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close