Hoạt động 2 trang 50 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy làm (viết, vẽ, trang trí) một tấm biển có nội dung nhắc nhở các bạn giữ gìn trường xanh, lớp sạch

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy làm (viết, vẽ, trang trí) một tấm biển có nội dung nhắc nhở các bạn giữ gìn trường xanh, lớp sạch

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy sáng tạo một tấm biển của riêng mình sau đó ghi những điều nên làm hoặc không nên làm để giữ gìn trường lớp xanh, sạch

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close