Hoạt động 2 trang 4 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Hãy giúp bạn Linh đi đến trường học bằng cách tô màu vào đường đi có những nội quy mà Linh cần phải thực hiện khi ở trường.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giúp bạn Linh đi đến trường học bằng cách tô màu vào đường đi có những nội quy mà Linh cần phải thực hiện khi ở trường.

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em đã được thầy cô phổ biến nội quy của trường chưa? Nội quy của trường gồm những nội dung nào?

Những việc nào được làm, việc nào không được làm? Dựa vào nội quy đó em hãy chọn một màu sắc mà em yêu thích sau đó tô vào ô thể hiện nội quy ấy. 

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close