Hoạt động 2 trang 16 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy viết lời khuyên để gửi đến bạn An trong câu chuyện sau:

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy viết lời khuyên để gửi đến bạn An trong câu chuyện sau:

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em cảm thấy bạn An có tự giác làm việc của mình không?

- Em sẽ khuyên bạn như thế nào để bạn tự giác hoàn thành công việc của mình hơn.

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close