Hoạt động 2 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 122 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Từ kết quả thí nghiệm hoạt động 1, hãy cho biết các chất sau: thủy tinh, đồng, kẽm, nhựa ,gỗ khô, than chì, sứ, chất nào dẫn điện, chất nào cách điện. Vẽ lại bảng như hình bên và liệt kê kết quả vào bảng.

                    Chất dẫn điện

                         Chất cách điện

                          …

                          …

                             …

                             …

 

Lời giải chi tiết

- Chất dẫn điện là chất cho dong điện đi qua.

- Chất cách điện là chất không cho dòng điện đi qua.

Chất dẫn điện được dùng làm vật liệu để chế tạo các vật dẫn điện, các bộ phận dẫn điện trong các dụng cụ điện.

Chất cách điện được dùng làm vật liệu để chế tạo vỏ bọc ngoài, vỏ dây dẫn trong các dụng cụ điện.

                        Chất dẫn điện

                       Chất cách điện

             Đồng

               Thủy tinh

            Than chì

                Nhựa

            Kẽm

                Sứ, gỗ khô

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài