Hoạt động 2 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 2 trang 104 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Treo một vật nhẹ vào giá đỡ, chẳng hạn một ngôi sao được xếp bằng giấy. Đưa một thanh thủy tinh đến gần một vật nhẹ và quan sát.

Sau đó, cọ sát thanh thủy tinh vào giấy khô rồi lại đưa thanh đến gần vật nhẹ (hình h15.3).

Hiện tượng có gì khác trước đó?

 

Lời giải chi tiết

Thanh thủy tinh sau khi cọ sát hút được vật nhẹ. Ta nói thanh thủy tinh đã trở thành một vật nhiễm điện (vật mang điện tích).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close