Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 96 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy tìm hiểu, nhận xét và kết luận.

Theo em, những trường hợp tiếng ồn nào sau đây (ta gọi tiếng ốn gây ô nhiễm) ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến hoạt động bình thường của chúng ta?

- Tiếng sấm rất to phát ra từ tia sét trong thời gian ngắn (hình h14.3).

- Tiếng ốn nhỏ, kéo dài của xe cộ trên đường phố vắng (hinhg H14.4).

- Tiếng ồn to, kéo dài của máy khoan đang đào, phá đường (hình H14.5).

 

Lời giải chi tiết

Trường hợp tiếng ồn (ta gọi là tiếng ồn gây ô nhiễm) ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đến hoạt động bình thường của chúng ta:

Tiếng ồn to, kéo dài của máy khoan đang đào, phá đường và tiếng sấm rất to phát ra từ tia sét trong thời gian ngắn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close