Hoạt động 1 trang 91 Tài liệu dạy – học Toán 9 tập 1

Giải bài tập Một cái thang dài 5 m đang dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang cách tường 3 m

Quảng cáo

Đề bài

 

Một cái thang dài 5 m đang dựa vào một bức tường thẳng đứng, chân thang cách tường 3 m (h.1). Tính sin và cosin của các góc x, y hợp bởi thang lần lượt với mặt đất và với mặt tường.

Lời giải chi tiết

\(\cos x = \sin y = \dfrac{3}{5}\)

\(\sin x = \cos y = \sqrt {1 - {{\sin }^2}y} \)\(\, = \sqrt {1 - \dfrac{9}{{25}}}  = \dfrac{4}{5}\)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close