Hoạt động 1 trang 78 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Giải bài tập Hoạt động 1 trang 78 sách Tài liệu Dạy – Học Vật lí 7

Quảng cáo

Đề bài

Hãy thực hiện thí nghiệm và nhận xét.

Treo con lắc có độ dài khoảng 25 cm vào một giá đỡ. Kéo con lắc lệch ra khỏi vị trí cân bằng rồi thả cho dao động.

Thực hiện thí nghiệm hai lần: lần đầu kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn nhỏ rồi thả, lần sau kéo con lắc ra khỏi vị trí cân bằng một đoạn lớn hơn (hình H11.2, H11.3).

Trong mỗi lần thí nghiệm, hãy đếm số dao động của con lắc trong 10 s và cho biết trong hai lần thí nghiệm:

- Số dao động mà con lắc thực hiện được là như nhau hay khác nhau?

- Khi dao động, con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng nhiều, ít như nhau hay khác nhau?

 

Lời giải chi tiết

Số dao động của hai con lắc trong 10 s đều là 10 dao động.

Trong hai lần thí nghiệm, con lắc dao động nhanh, chậm như nhau (tần số bằng nhau) nhưng ở lần sau con lắc lệch khỏi vị trí cân bằng lớn hơn, ta nói ở lần sau con lắc có biên độ dao động lớn hơn.

Khi vật dao động lệch khỏi vị trí cân bằng càng lớn thì biên độ dao động càng lớn.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close