Hoạt động 1 trang 33 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy nêu ý nghĩa việc làm của các bạn trong mỗi bức tranh

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy nêu ý nghĩa việc làm của các bạn trong mỗi bức tranh.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhìn vào tranh, em thấy các bạn học sinh đang làm việc gì?

 - Việc làm đó của các bạn có tốt hay không?

 - Nếu tốt, thì việc đó mang lại điều tốt đẹp đến ai?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close