Hoạt động 1 trang 27 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Em hãy vẽ tranh về thầy cô của em vào khung hình dưới đây và đặt tên cho bức tranh.

Quảng cáo

Đề bài

Em hãy vẽ tranh về thầy cô của em vào khung hình dưới đây và đặt tên cho bức tranh.

 

 Tên bức tranh: ........................................................................

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Em hãy vẽ thầy cô của em khi thầy cô đang giảng bài, đang đọc sách, đang kể chuyện, đang hướng dẫn em làm bài, hoặc em có thể vẽ chân dung thầy cô.

- Em hãy đặt tên cho bức tranh theo đúng chủ để em đã vẽ.

Lời giải chi tiết

 Tên bức tranh: Cô giáo của chúng em.

loigiaihay.com

Quảng cáo
close