Hoạt động 1 trang 12 VTH Hoạt động trải nghiệm 2 – Cánh diều

Vẽ mặt cười vào tranh thể hiện hành vi thân thiện với bạn bè và mặt buồn vào hành vi em không đồng tình.

Quảng cáo

Đề bài

Vẽ mặt  cười vào tranh thể hiện hành vi thân thiện với bạn bè và mặt buồn vào hành vi em không đồng tình.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

- Nhìn vào tranh, em cảm thấy các bạn đang có hành vi/ cách cư xử như thế nào?

- Trong các hành vi ấy, hành vi nào thể hiện sự thân thiện (vui tươi, cười nói), hành động nào không (tức giận, bực bội, khó chịu)?

Lời giải chi tiết

loigiaihay.com

Quảng cáo
close