Hoạt động 1 trang 11 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 :

Giải bài tập Đây là hình một tiết sinh hoạt đầu tuần của trường THCS Thái Văn Lung. Có cách nào viết tập hợp 1500 học sinh của trường mà không dùng cách liệt kê ?

Quảng cáo

Đề bài

Đây là hình một tiết sinh hoạt đầu tuần của trường THCS Thái Văn Lung. Có cách nào viết tập hợp 1500 học sinh của trường mà không dùng cách liệt kê ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Mô tả tập hợp bằng cách chỉ ra đặc trưng của tập hợp.

Lời giải chi tiết

A ={x|x là học sinh của trường THCS Thái Văn Lung}

Quảng cáo
close