Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Quảng cáo

Đề bài

Hình nào thể hiện Hùng lúc đang khỏe, lúc bị bệnh và khi được khám bệnh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát các bức tranh và chỉ ra bức nào có ảnh Hùng đi bác sĩ, ảnh nào Hùng bị đau và ảnh Hùng đang hoạt động, ăn uống.

Lời giải chi tiết

Hình thể hiện lúc Hùng đang khỏe: 2, 4, 6

Hình thể hiện lúc Hùng bị bệnh: 3, 7, 8, 

Hình thể hiện lúc Hùng được khám bệnh: 1, 5, 6

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K14 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close