Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX

Giải bài tập 1 trang 30 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 27, 28 để suy luận trả lời.

Lời giải chi tiết

Những nét lớn của lịch sử châu Phi thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX:

- Các nước thực dân châu Âu tiến hành quá trình xâm lược và thống trị các nước châu Phi.

- Dưới ách thống trị hà khắc của các nước thực dân, phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc ở châu Phi diễn ra quyết liệt.

- Tuy nhiên, do còn nhiều hạn chế nên các phong trào đấu tranh đều thất bại. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close