Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi.

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 28 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Hãy trình bày những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào sgk Lịch sử 11 trang 27, 28 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Những cuộc đấu tranh tiêu biểu chống thực dân của nhân dân châu Phi bao gồm:

- Ở An-giê-ri, cuộc khởi nghĩa của Áp-đen Ca-đe (1830-1847) đã thu hút đông đảo nhân dân tham gia đấu tranh.

- Ở Ai Cập (1879), phong trào đấu tranh của một số nhà tri thức và sĩ quan yêu nước do Át-mét A-ra-bi lãnh đạo, đã thành lập tổ chức chính trị bí mật “Ai Cập trẻ”.

- Ở Xu-đăng, thực dân Anh đã vấp phải phong trào đấu tranh mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo của Mu-ha-mét Át-mét (1882-1898).

- Ở Ê-ti-ô-pi-a, ngay từ năm 1889, khi thực dân Italia tiến hành đánh chiếm đã vấp phải sự đấu tranh quyết liệt của nhân dân ở đây. Quân đội Ê-ti-ô-pi-a tuy bị tổn thất nặng nề, nhưng đã giữ vững được nền độc lập của Tổ quốc.

- Cùng với Ê-ti-ô-pi-a, Li-bê-ri-a cũng giữ vững được độc lập trước sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close