Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất

Giải bài tập 1 trang 36 SGK Lịch sử 11

Quảng cáo

Đề bài

Hãy phân tích tính chất của Chiến tranh thế giới thứ nhất.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa vào kiến thức cả bài để phân tích, đánh giá. 

Lời giải chi tiết

Chiến tranh thế giới thứ nhất mang tính chất của một cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa. Vì:

- Mục đích tham chiến của các nước đế quốc: tranh giành thuộc địa của nhau, khuếch trương thế lực,… nhằm phân chia lại thế giới. Những mục đích trên chỉ đem lại lợi nhuận cho giai cấp tư sản nắm quyền.

- Hậu quả: nặng nề trên tất cả các mặt kinh tế, chính trị, xã hội,… Những hậu quả này đè nặng lên vai những người dân vô tội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close