Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Quảng cáo

Đề bài

Hãy ôn lại bài 37 và cho biết biến thái ở ếch nhái được điều hòa bởi hoocmôn nào?

Lời giải chi tiết

Quá trình biến thái ở ếch được điều hòa bởi hoocmôn Tirôxin.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài