Hãy nêu thêm các ví dụ mà em biết qua sách báo hoặc trong đời sống.

Hãy nêu thêm các ví dụ mà em biết qua sách báo hoặc trong đời sống.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu thêm các ví dụ mà em biết qua sách báo hoặc trong đời sống.

Lời giải chi tiết

- Gà rừng: gà lấy thịt, lấy trứng, gà chọi

- Chó rừng: chó nhà lấy thịt, trông nhà ngoài ra còn có thể huấn luyện thành chó đặc công, chó săn, chó thám tử ấy để phục vụ cho an ninh quốc phòng

- Bồ câu huấn luyện thì có thể đưa thư

- Cá heo huấn luyện thì có thể vui chơi, làm xiếc

- Sử tử, khỉ, chó, hổ.... làm xiếc

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
close