Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu rõ những đặc điểm của bộ hàm ở động vật ăn thịt.

Lời giải chi tiết

Động vật ăn thịt như thú, có bộ rang phân hóa thành rang cửa, răng nanh, răng ăn thịt và răng hàm.

- Răng cửa giúp lấy thịt ra khỏi xương

- Răng nanh cắm vào con mồi và giữ con mồi.

- Răng ăn thịt rất phát triển với chức năng xé thịt.

Loigiaihay.com

Xem thêm tại đây: Bài 15. Tiêu hóa
Quảng cáo
list
close
Gửi bài