Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế đó trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa

Giải bài tập câu hỏi thảo luận số 2 trang 132 SGK Lịch sử 9

Quảng cáo

Đề bài

Hãy nêu những hạn chế và nguyên nhân của những hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ cải tạo quan hệ sản xuất, bước đầu phát triển kinh tế, văn hóa ở miền Bắc.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 132 để trả lời.

Lời giải chi tiết

* Hạn chế:

- Đồng nhất cải tạo với xóa bỏ tư hữu và các thành phần kinh tế cá thể.

- Thực hiện sai các nguyên tắc xây dựng hợp tác xã là tự nguyện, công bằng, dân chủ, cùng có lợi.

- Vì vậy đã làm cho hợp tác xã không phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của xã viên trong sản xuất.

* Nguyên nhân:

- Không nắm vững các quy luật kinh tế của thời kì quá độ.

- Tư tưởng chủ quan, nóng vội, đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh chóng hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa để bắt tay xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close