Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

Quảng cáo

Đề bài

Hãy giải thích sơ đồ sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường mà bạn vẽ.

 

 

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Em hãy quan sát lại sơ đồ và chỉ ra con người đã lấy từ môi trường những gì và thải ra môi trường những gì?

Lời giải chi tiết

Sự trao đổi chất giữa cơ thể người với môi trường như sau:

Con người lấy vào khí ô-xi, thức ăn và nước để duy trì sự sống và thải ra môi trường: khí cac-bô-nic, phân, nước tiểu, mồ hôi.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close