Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 - 1939

Giải bài tập câu hỏi thảo luận trang 79 SGK Lịch sử 9

Tổng hợp đề thi vào 10 tất cả các tỉnh thành trên toàn quốc

Toán - Văn - Anh

Quảng cáo

Đề bài

Hãy cho biết những sự kiện tiêu biểu trong cao trào dân chủ 1936 - 1939?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dựa vào sgk Lịch sử 9 trang 78, 79 để trả lời.

Lời giải chi tiết

Cao trào dân chủ 1936 - 1939 diễn ra với nhiều sự kiện tiêu biểu:

- Phong trào Đông Dương đại hội (giữa năm 1936)

- Phong trào đón phái viên chính phủ Pháp và toàn quyền mới Đông Dương (đầu năm 1937).

- Tổng bãi công của công nhân công ty Hòn Gai (11-1936) và cuộc bãi công của công nhân xe lửa Trường Thi - Vinh (7-1937).

- Cuộc mít tinh ngày 1-5-1938 tại khu Đấu Xảo - Hà Nội với 2,5 vạn người tham gia.

- Đấu tranh trên lĩnh vực báo chí: giới thiệu chủ nghĩa Mác Lê-nin và tuyên truyền chính sách của Đảng.

- Đấu tranh nghị trường.

Loigiaihay.com

Quảng cáo
close