Quảng cáo
 • Tuần 13

  Thảo luận đưa ra các phương án sắp xếp đồ đạc đúng chỗ và sử dụng các vận dụng giúp em sống ngăn nắp

  Xem lời giải
 • Tuần 14

  Thảo luận thêm về các ý tưởng sắp xếp góc học tập

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Tuần 15

  Vừa đọc vừa thực hiện động tác minh họa cho những công việc em có thể làm để chăm sóc tổ ấm

  Xem lời giải
 • Tuần 16

  Sắm vai cô tiên, nêu lên những việc làm giúp ngôi nhà luôn sạch sẽ.

  Xem lời giải