Bài 62 : Luyện tập

Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 71 VBT toán 2 bài 62 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 14 - 7 = ..... \cr 
& 14 - 9 = ..... \cr} \)               \(\eqalign{& 14 - 8 = ..... \cr & 14 - 6 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 - 0 = ..... \cr 
& 14 - 5 = ..... \cr} \)               \(\eqalign{& 14 - 10 = ..... \cr & 14 - 4 = ..... \cr} \)

Phương pháp giải:

Trừ nhẩm các số rồi điền kết quả vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

\(\eqalign{
& 14 - 7 = 7 \cr 
& 14 - 9 = 5 \cr} \)                              \(\eqalign{& 14 - 8 = 6 \cr & 14 - 6 = 8 \cr} \)

\(\eqalign{
& 14 - 0 = 14 \cr 
& 14 - 5 = 9 \cr} \)                            \(\eqalign{& 14 - 10 = 4 \cr & 14 - 4 = 10 \cr} \)

Bài 2

Đặt tính rồi tính:

84 - 37                64 - 9

74 - 18               44 - 35  

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái. 

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Tìm x:

a) x + 26 = 54                      b) 35 + x = 94

c) x – 34 = 12

Phương pháp giải:

- Muốn tìm một số hạng ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

- Muốn tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

Lời giải chi tiết:

a) x + 26 = 54

            x = 54 – 26

            x = 28

b) 35 + x = 94

            x = 94 – 35

            x = 59

c) x – 34 = 12

            x = 12 + 34

            x = 46

Bài 4

Trong vườn có 64 cây cam và cây bưởi, trong đó có 18 cây bưởi. Hỏi trong vườn đó có bao nhiêu cây cam?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Bưởi và cam có: 64 cây

Bưởi có            : 18 cây

Cam có            : …cây ?

Muốn tìm lời giải ta lấy 64 cây trừ đi 18 cây bưởi.

Lời giải chi tiết:

Trong vườn có số cây cam là:

64 – 18 = 46 (cây)

Đáp số: 46 cây.

Bài 5

Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

Phương pháp giải:

- Nối các điểm có trong hình bằng thước kẻ và bút chì.

- Tô màu các hình vừa vẽ được. 

Lời giải chi tiết:

 Loigiaihay.com

Quảng cáo
list
close
Gửi bài Hỏi bài