Bài 47 : 31 - 5

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 56 VBT toán 2 bài 47 : 31 - 5 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 và 3              81 và 8

21 và 7              61 và 9

Phương pháp giải:

- Đặt tính : Viết phép tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Tính : Trừ các số lần lượt từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 3

Mỹ hái được 61 quả mơ, Mỹ đã ăn 8 quả mơ. Hỏi Mỹ còn lại bao nhiêu quả mơ ?

Phương pháp giải:

 Tóm tắt

Mỹ có         : 61 quả mơ

Mỹ ăn hết   : 8 quả mơ

Mỹ             :….quả mơ ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số quả mơ Mỹ hái được trừ đi số quả mơ Mỹ đã ăn hết.

Lời giải chi tiết:

Mỹ còn lại số quả mơ là:

61 – 8 = 53 (quả)

Đáp số: 53 quả.

Bài 4

Viết tiếp vào chỗ chấm:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm ....

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm ....

Phương pháp giải:

Quan sát hình ảnh, tìm hai đoạn thẳng cắt nhau tại điểm nào rồi điền tên điểm vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết:

a) Đoạn thẳng AB cắt đoạn thẳng CD tại điểm O

b) Đoạn thẳng AM cắt đoạn thẳng MB tại điểm M

 Loigiaihay.com

 • Bài 48 : 51 - 15

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 57 VBT toán 2 bài 48 : 51 - 15 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 49 : Luyện tập

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 VBT toán 2 bài 49 : Luyện tập tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 59 VBT toán 2 bài 50 : 12 trừ đi một số : 12 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 51 : 32 - 8

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 60 VBT toán 2 bài 51 : 32 - 8 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

 • Bài 52 : 52 - 28

  Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 61 VBT toán 2 bài 52 : 52 - 28 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo
list
close
Gửi bài