Bài 16: 49 + 25

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 19 VBT toán 2 bài 16: 49 + 25 tập 1 với lời giải chi tiết và cách giải nhanh, ngắn nhất

Quảng cáo

➡ Góp ý Loigiaihay.com, nhận quà liền tay! Góp ý ngay!💘

Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Tính:

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng các số lần lượt theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Lớp 2A có 29 học sinh, lớp 2B cũng có 29 học sinh. Hỏi cả hai lớp đó có bao nhiêu học sinh ?

Phương pháp giải:

Tóm tắt

Lớp 2A có       : 29 học sinh

Lớp 2B có       : 29 học sinh

Cả 2 lớp         :.....học sinh ?

Muốn tìm lời giải ta lấy số học sinh lớp 2A cộng với số học sinh của lớp 2B.

Lời giải chi tiết:

Cả hai lớp có số học sinh là:

29 + 29 = 58 (học sinh)

Đáp số: 58 học sinh.

Bài 3

 Số ?

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

 

 

 

 

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng hai số hạng đã cho rồi điền kết quả vào ô trống của tổng thích hợp.

Lời giải chi tiết:

Số hạng

19

59

49

9

Số hạng

16

28

22

69

Tổng

35

87

71

78

Bài 4

Viết phép tính theo câu lời giải:

Độ dài đoạn thẳng AB là : .......

Phương pháp giải:

Thực hiện phép cộng độ dài đoạn thẳng AI với độ dài đoạn thẳng IB.

Lời giải chi tiết:

Độ dài đoạn thẳng AB là:

AI + IB = 19 + 9 = 28 (dm)

Đáp số: 28dm.

Loigiaihay.com

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Quảng cáo

list
close
Gửi bài Gửi bài